Privacy

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (aktualizálva: 2018. április 14.)

 

A(z) Network Twenty-One kft. (a továbbiakban együttesen „mi”, „bennünket” „számunkra” stb.) tiszteletben tartja és elkötelezett az Ön személyes adatainak a bizalmassága és védelme mellett. Jelen adatvédelmi nyilatkozat arról ad tájékoztatást, hogy hogyan óvjuk az Ön személyes adatait, továbbá ismerteti az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogait, illetve hogy a jogszabályok minden védelmet nyújtanak.

 

 1. BEVEZETÉS

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, ideértve az ezen a weboldalon keresztül annak érdekében megadott személyes adatokat, hogy a weboldalhoz való hozzáféréshez, esetleg tőlünk termék vagy szolgáltatás megvásárlásához regisztráljon.  Fontos jelen adatvédelmi nyilatkozat, valamint bármely más adatvédelmi tájékoztató vagy az adatok tisztességes kezeléséről szóló közlemény áttekintése és elolvasása; ez utóbbiakat olyan konkrét alkalmakkor adjuk át, amikor Önről személyes adatokat gyűjtünk vagy dolgozunk fel, és célja, hogy Ön teljes mértékben tisztában legyen az adatai felhasználásának a módjával és indokával. Jelen weboldal rendeltetése nem a gyermekek általi használat, és tudatosan nem gyűjtünk adatok 18 év alatti személyekről.

 

Adatkezelő/ DPO

Az Ön személyes adatai tekintetében mi járunk el „adatkezelőként”, illetve vagyunk az adataiért felelősek.  Kijelöltünk egy, a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összefüggő kérdések áttekintésért felelős adatvédelmi tisztviselőt („DPO”). Amennyiben bármilyen kérdése felmerül jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, ideértve bármely, az alábbiakban ismertetett, Önt megillető törvényes jog gyakorlásával összefüggő kérést, kérjük, azt e-mailben küldje meg számunkra a DPofficerEU@n21.com címre, illetve levélben vagy telefonon, a lenti elérhetőségeken felveheti a kapcsolatot a DPO-val:

 

Elérhetőségek

Teljes elérhetőségünk:

 

A jogi személy teljes neve: Network Twenty-One kft

 

A DPO beosztása: Országmenedzser

 

E-mail cím: DPofficerEU@n21.com

 

Levelezési cím: 1143 Budapest, Szobránc köz 10. Hungary

Ön jogosult bármikor adatvédelmi panasszal élni a helyi felügyeleti hatóság felé. Ugyanakkor értékeljük a lehetőséget, ha mi is foglalkozhatunk az aggodalmaival még a felügyeleti hatóság megkeresése előtt, ezért kérjük, először a fenti elérhetőségek bármelyikén vegyék fel velünk a kapcsolatot.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása és az Ön tájékoztatási kötelezettsége változás esetén

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a fentiekben jelzett napon került legutóbb aktualizálásra, annak korábbi változatai megkérhetők a DPO-tól. Fontos szempont, hogy Önnek a birtokunkban lévő személyes adatai pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, a velünk való kapcsolata során folyamatosan tájékoztasson bennünket személyes adatainak esetleges változásairól.

 

Harmadik felek hivatkozásai

Jelen weboldal hivatkozásokat tartalmazhat harmadik felek weboldalaira, bővítményeihez vagy alkalmazásaihoz. Az ilyen hivatkozásokra való kattintással és a csatlakozás engedélyezésével Ön lehetővé teszi harmadik felek számára Önről adatok gyűjtését vagy megosztását. A harmadik felek ilyen oldalai felett ellenőrzést nem gyakorolunk, és nem vagyunk felelősek azok adatvédelmi nyilatkozataiért. Amikor elhagyja a mi oldalunkat, arra biztatjuk, hogy minden felkeresett weboldal adatvédelmi nyilatkozatát tekintse át.

 

 1. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

 

Személyes adatokat vagy személyes információkat, ami adott magánszemélyt illetően személyazonosításra alkalmas információkat jelent. Nem tartoznak ebbe a körbe azok az adatok, ahol a személyazonosításra alkalmas elemeket eltávolították (anonim adatok).

 

Különféle személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és adhatunk át Önről, illetve ezeket a következők szerint csoportosítjuk:

 

 • Személyazonosító adatok, melyek kiterjednek a keresztnévre, a családnévre, a felhasználónévre, az IBO/ABO számra, az Amway hálózatában Ön felett állókra név és PIN szinten.
 • Elérhetőségek, melyek kiterjednek a számlázási címre, a szállítási címre, az e-mail címre és a telefonszámokra.
 • Pénzügyi adatok, melyek kiterjednek a termékek és szolgáltatások vásárlásához használt fizetési kártya adataira; ezeket az adatokat újabb rendelés esetén kényelmi okokból Ön is eléri.
 • Tranzakciós adatok, melyek kiterjednek az Öntől kapott, illetve Ön felé teljesített kifizetésekre, valamint az Ön által tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb részleteire.
 • Technikai adatok, melyek kiterjednek az internetes protokoll (IP) címére, az Ön bejelentkezési adataira, a böngésző típusára és verziójára, az időzóna-beállításra és földrajzi helyre, a böngésző bővítményeinek a típusára és verziójára, az operációs rendszerre és a platform, valamint a jelen weboldalhoz való hozzáférés érdekében használt eszközök egyéb technológiai adataira.
 • Preferenciális adatok, melyek kiterjednek az Ön érdeklődésére, preferenciáira, visszajelzéseire és felmérésekre adott válaszaira.
 • Használati adatok, melyek kiterjednek arra, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, a termékeket és szolgáltatásokat.
 • Marketing- és kommunikációs adatok, melyek kiterjednek arra, hogy Ön milyen marketinganyagokat szeretne tőlünk kapni, és milyen kommunikációt részesít előnyben.
 • Vásárlási adatok, melyek kizárólag a nálunk végzett vásárlásaira terjednek ki.

 

Nem gyűjtünk speciális besorolású személyes adatokat Önről (ide tartoznak az olyan részletek, mint a rassz és etnikai háttér, vallási és politikai meggyőződés, nemi élet, szexuális orientáció, politikai vélemények, szakszervezeti tagság, információk egészségi állapotról, genetikai jellemzőkről vagy biometrikus adatokról). Nem gyűjtünk adatokat korábbi, esetlegesen elkövetett bűncselekményekre és szabálysértésekre vonatkozóan sem. Mindazonáltal, amennyiben a jövőben speciális besorolású személyes adatokat kívánunk gyűjteni Önről, ahhoz – még a speciális besorolású személyes adatok kezelése előtt – a jogszabályi előírásoknak megfelelően beleegyezését fogjuk kérni.

 

Mi történik akkor, ha Ön nem adja meg személyes adatait?

Amennyiben Öntől személyes adatokat jogszabályi előírás vagy a velünk között szerződése feltételei alapján szükséges gyűjtenünk, és az adatszolgáltatást Ön kérésünkre elmulasztja, elfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel meglévő vagy megkötni kívánt szerződésünket (például nem tudjuk biztosítani az árukat vagy szolgáltatásokat). Ez esetben elképzelhető, hogy törölnünk kell a tőlünk kért terméket vagy szolgáltatást, de ez esetben is, időben értesíteni fogjuk.

 

 1. HOGYAN GYŰJTIK A SZEMÉLYES ADATAIMAT?

 

Különféle módszereket használunk arra, hogy adatokat gyűjtsünk Öntől, illetve Önről, amelyek közé a következők tartoznak:

 

 • Közvetlen kapcsolatfelvétel. Megadhatja számunkra a személyazonosító, elérhetőségi, pénzügyi, preferenciális, marketing- és kommunikációs, valamint vásárlási adatait úgy, hogy kitölti a megfelelő űrlapokat, esetleg postai úton, telefonon, e-mailben vagy másként egyeztet velünk. Ide tartoznak az akkor megadott személyes adatok, amikor Ön
 • termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol;
 • a weboldalunkon fiókot hoz létre;
 • előfizet szolgáltatásainkra;
 • kéri, hogy marketinganyagot küldjünk Önnek;
 • versenyben, promócióban vagy felmérésben vesz részt; vagy
 • számunkra visszajelzést ad.
 • Automatizált technológiák vagy kapcsolatok. Miközben Ön felkeresi weboldalunkat és/vagy termékeket vásárol tőlünk, előfordulhat, hogy mi automatikusan gyűjtünk technikai adatokat és használati adatokat az Ön berendezéséről, böngészési tevékenységéről és az észlelt mintákról. Ezeket a személyes adatokat sütik (cookie-k), a szerverek naplózása és más hasonló technológiák alkalmazása révén gyűjtjük.
 1. HOGYAN ÉS MILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

 

A személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha azt a jogszabályok számunkra lehetővé teszik.  A leggyakrabban az Ön személyes adatait az alábbi körülmények között használjuk fel:

 

 • amikor arra az Önnel megkötni kívánt vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez van szükség.
 • amikor azt jogszerű érdekeink (vagy bármely harmadik fél ilyen érdeke) megkívánja, továbbá az Ön érdekei és alapvető jogai nem állnak az ilyen érdekek felett.
 • amikor valamely törvényi vagy jogszabályi kötelezettségünknek kell eleget tennünk.

Az Ön személyes adatainak a saját jogszerű érdekeinkből történő kezelését megelőzően minden esetben meggyőződünk és mérlegeljük az Önt érő esetleges (pozitív és negatív) hatásokat. Nem használjuk fel a személyes adatait olyan tevékenységekre, ahol az Önt érő hatások a mi érdekeink felett állnak (csak ha abba Ön beleegyezik, esetleg azt jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé).

Az személyes adatainak kezelésével összefüggésben a jogalapok típusait az alábbi táblázat sorolja fel.  Általánosságban véve nem használjuk az Ön beleegyezését jogalapként az Ön személyes adatainak a kezeléséhez. Ugyanakkor, ha mégis ekként járnánk el, Ön jogosult a marketinganyagokkal kapcsolatos beleegyezését bármikor visszavonni, amihez a fenti elérhetőségeken kell felvennie velünk a kapcsolatot.

 

Megjegyzendő, hogy az adatok konkrét felhasználási céljáról függően a személyes adatainak a kezelését több jogalapra hivatkozva is megvalósíthatjuk. Kérjük, egyeztessen velünk, ha meg kívánja ismerni az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggő konkrét jogalapot, amikor a lenti táblázat szerint egynél több jogalap áll fenn.

 

Cél/tevékenység Adatok típusa

 

Adatkezelés jogalapja, ideértve a jogszerű érdeket is
Új vevőként való regisztrációhoz Személyazonosító, elérhetőségi Az Önnel kötött szerződés teljesítése

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy biztosítani tudjuk weboldalunk üzleti működését

Az Ön rendelési feldolgozásához és kiszállításához, ha az adott esettől függően:

(a) Kifizetések, díjak és költségek kezelése

(b) Hozzájutás a felénk esedékes összegekhez, beszedés

Személyazonosító, elérhetőségi, pénzügyi, tranzakciós, marketing és kommunikációs Az Önnel kötött szerződés teljesítése

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy a felénk esedékes adósságokat be tudjuk szedni

Az Önnel való kapcsoltunk kezeléséhez; ide tartozik:

(a) Az Ön értesítése a szerződéses feltételek és az adatvédelmi szabályzat esetleges változásairól

(b) Az Ön felkérése értékelése vagy felmérésben való részvételre

Személyazonosító, elérhetőségi, marketing és kommunikációs

 

Az Önnel kötött szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy nyilvántartásainkat aktualizálni tudjuk, illetve vizsgálhassuk, a vevők hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat

 

Az Ön sorsolásokban, versenyekben és felmérésében való részvételéhez Személyazonosító, elérhetőségi, használati, marketing és kommunikációs

 

Az Önnel kötött szerződés teljesítése

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy vizsgálhassuk, a vevők hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat, és így azokat fejleszteni tudjuk, a vállalkozásunk bővülhessen

A vállalkozásunk és jelen weboldal adminisztrálásához és védelméhez (ideértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, a rendszer karbantartását, támogatást, jelentések készítését és adatok fogadását) Személyazonosító, elérhetőségi, technikai

 

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy vállalkozásunkat működtethessük, adminisztrációs és informatikai szolgáltatások nyújtsunk, biztosítsuk a hálózat biztonságát és megakadályozzuk a csalásokat

Jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

Az Ön számára releváns weboldali tartalom és reklámok biztosításához, az Önnek küldött reklámok hatékonyságának a méréséhez vagy megértéséhez

 

Személyazonosító, elérhetőségi, preferenciális, használati, marketing és kommunikációs, technikai

 

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy vizsgálhassuk, a vevők hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat, és így azokat fejleszteni tudjuk, a vállalkozásunk bővülhessen, tájékoztatást adjunk a marketingstratégiánkról
Adatelemzések alkalmazásához, hogy tovább tudjuk fejleszteni a weboldalt, a termékeket/szolgáltatásokat, a marketinget, a vevői kapcsolatokat és élményeket Technikai, használati

 

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy megérhessük, a vevők hogyan használják termékeinket és szolgáltatásainkat, és így folyamatosan aktualizálhassuk, illetve releváns információkat nyújtsunk a weboldalon, hogy vállalkozásunk fejlődhessen, tájékoztatást adjunk a marketingstratégiánkról
Az Ön számára az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban adott, feltehetően az Ön érdeklődésére számot tartó javaslatokhoz és ajánlatokhoz Személyazonosító, elérhetőségi, technikai, használati, preferenciális

 

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy fejleszthessük termékeinket/szolgáltatásainkat, és a vállalkozásunk bővülhessen
Az Ön és az Ön felett álló IBO/ABO tagok számára – adott esetben – vásárlási tevékenységi jelentések létrehozására.

 

Személyazonosító, vásárlási

 

Az Önnel kötött szerződés teljesítése

Jogszerű érdekeink miatt szükséges, hogy biztosítani tudjuk weboldalunk üzleti működését.

 

A tőlünk kapott promóciós ajánlatok

A személyazonosító, elérhetőségi, technikai, használati és preferenciális adatok felhasználhatjuk arra, hogy véleményt alkothassunk arról, hogy miként látjuk, Ön mit szeretne, vagy mire van szüksége, mi érdekelheti Önt. Így döntjük el, mely termékek, szolgáltatások és ajánlatok lehetnek relevánsak az Ön számára (ezt hívjuk marketingnek). Amennyiben tájékoztatást kért, esetleg árut vagy szolgáltatást vásárolt – és nem kérte a vonatkozó marketinganyagok küldésének a letiltását – marketingkommunikációs üzeneteket kap tőlünk.

 

Harmadik felek marketingtevékenysége

Marketingcélból nem osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel. Amennyiben az a jövőben változik, előzetesen kérni fogjuk kifejezett beleegyezését a részvételbe.

 

Letiltás

Ön bármikor kérhet bennünket, hogy szüntessük meg a marketingüzenetek küldését; ehhez fel kell vennie velünk a kapcsolatot. Amikor a marketingüzenetek letiltása mellett dönt, az nem terjed ki a termék/szolgáltatás vásárlása vagy a velünk megvalósuló egyéb tranzakció révén számunkra átadott személyes adatokra.

 

Sütik

A böngészőjét be tudja úgy állítani, hogy az letiltson egyes vagy az összes sütit a böngészőben, esetleg értesítse Önt, amikor az érintett honlapok sütiket állítanak be vagy alkalmaznak. Amennyiben letiltja vagy nem engedélyezi a sütiket, érdemes figyelembe venni, hogy jelen weboldal egyes részei hozzáférhetetlenné válhatnak, esetleg nem megfelelően működnek. Az általunk használt sütikről további tudnivalókhoz, kérjük, tekintse át a sütik használatára vonatkozó szabályzatunkat, ami a weboldalon elérhető.

 

A cél változása

Az Ön személyes adatait kizárólag a gyűjtés céljának megfelelően használjuk fel, eltekintve akkor, ha indokoltan úgy véljük, hogy azokat más okból is szükséges felhasználnunk, és ez az ok összeegyeztethető az eredeti céllal.  Ha az Ön személyes adatait ezzel nem összefüggő célra kell felhasználnunk, arról értesíteni fogjuk, és elmagyarázzuk a jogalapot, ami lehetővé teszi számunkra a használatot.  Megjegyzendő, hogy személyes adatait az Ön tudomása vagy beleegyezése nélkül is kezelhetjük, amennyiben a fenti szabályokkal összhangban járunk el, és azt a jogszabály előírják, illetve megengedik.

 

 1. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK AZ ÁTADÁSA

 

Személyes adatokat másokkal csak akkor osztunk meg, ha azt a jogszabályok megengedik. Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a következőkben megjelölt felekkel megosztjuk:

 

 • informatikai és rendszergazdai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, hogy üzemeltetni tudjuk a weboldalt,
 • külső szervezetek, akik egyébként segítenek nekünk, hogy árukat, szolgáltatásokat és tájékoztatást tudjunk nyújtani Önnek,
 • a fenti táblázatban felsorolt harmadik felek
 • a Network TwentyOne vállalatcsoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozásaink,
 • harmadik felek, akiknek saját döntésünk alapján vállalkozásunk vagy eszközeink bármely részét értékesíteni, átruházni vagy velük egyesíteni kívánjuk. Amennyiben vállalkozásunkat változás érinti, az új tulajdonosok az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottal azonos módon használhatják.
 • könyvvizsgálók és más szakmai tanácsadók,
 • rendvédelmi vagy más kormányzati és szabályozási szervek, vagy egyéb, a vonatkozó törvényekben és jogszabályokban arra meghatározott, harmadik felek.

 

Az összes harmadik féllel szemben elvárásunk, hogy tartsák tiszteletben az Ön személyes adatai biztonságát, és azokat a jogszabályokkal összhangban kezeljék. Nem tesszük lehetővé külső szolgáltatók számára az Ön személyes adatainak a saját célú használatát, továbbá az Ön személyes adatainak a kezelését számukra csak konkrét cél megjelölésével, utasításainknak megfelelően engedélyezzük.

 

 1. ADATOK NEMZETKÖZI ÁTADÁSA / EU–USA ADATVÉDELMI PAJZS

Az Ön személyes adatait az Amerikai Egyesült Államokban megoszthatjuk vállalatcsoportunkhoz tartozó Network TwentyOne International, Inc. („N21 USA”) vállalattal, mely számunkra a weboldalt fejleszti és tartja karban. Ennek körében az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül átadjuk.  Az N21 USA az EU-USA adatvédelmi pajzs keretrendszerének a résztvevője az Európai Unió tagállamaiból személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése terén. Az N21 USA megszerezte a Kereskedelmi Minisztérium igazolását, hogy megfelel az adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos alapelveknek. Az adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos alapelvekről további tudnivalókat itt talál: https://www.commerce.gov/tags/eu-us-privacy-shield. Az N21 USA-nak az EU–USA adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos szabályzatát a következő helyen tekintheti át:

http://www.n21mobile.com/privacy/EU_US_Privacy_Shield_Policy.pdf .

 

Bármely esetben, amikor az Ön személyes adatait az EGT-en kívül átadjuk, azokat hasonló mértékű védelemben részesítjük az alábbi védelmi intézkedések legalább egyikének az alkalmazásával:

 

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további tájékoztatást kíván kapni az általunk akkor alkalmazott egyedi mechanizmusokkal kapcsolatban, amikor az Ön személyes adatait átadjuk az EGT-en kívülre.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok véletlen elvesztésének, jogosulatlan felhasználásának vagy az azokhoz való hozzáférésnek, illetve módosításuknak vagy átadásuknak a megelőzése érdekében. Ezen kívül az Ön személyes adataihoz való hozzáférést csak azokra a munkavállalókra, megbízottakra, szolgáltatókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek azokat üzleti célból ismerniük kell. Az említett személyes az Ön személyes adatait kizárólag utasításainknak megfelelően, titoktartási kötelezettségüket betartva kezelik. Eljárásokat vezettünk be a személyes adatokat érő, feltételezett jogszabálysértések kezelésére; a jogszabálysértésekről Önt és a megfelelő szabályozó szerveket értesítjük, amennyiben azt a jogszabályok megkívánják.

 

 1. ADATOK MEGŐRZÉSEMennyi ideig fogják a személyes adataimat használni?

 

Az Ön személyes adatait annyi ideig őrizzük meg, ameddig az az adatgyűjtés céljának teljesítése érdekében szükséges, ideértve bármely jogszabályi, számviteli vagy beszámolási követelmény teljesítését is. A személyes adatok esetében a megfelelő megőrzési idő meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, az Ön személyes adatainak az esetlegesen jogosulatlan felhasználásából vagy átadásából keletkező károk potenciális kockázatát, a személyes adatok kezelésének a céljait – illetve azt, hogy ezek a célok elérhetőek-e más eszközökkel is –, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az Ön személyes adataira vonatkozóan, a különböző szempontokat figyelembe véve, az adatmegőrzési időtartamok elérhetőek az adatmegőrzési szabályzatunkban, amit kérésére megküldünk Önnek.

 

 1. AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI

 

Meghatározott körülmények között Önnek az adatvédelmi jogszabályok jogokat biztosítanak a személyes adataival összefüggésben.

 

Hozzáférés kérése a személyes adataihoz (általánosabb nevén „érintett adathozzáférési kérése”). Ez lehetővé teszi az Önről birtokunkban lévő személyes adatokból másolat kérését, valamint az adatkezelés jogszabályszerűségének az ellenőrzését.

 

Javítás kérése az Önről birtokunkban lévő személyes adatok tekintetében. Ez lehetővé teszi az Önről birtokunkban lévő, hiányos vagy pontatlan személyes adatok javítását, jóllehet előfordulhat, hogy a számunkra szolgáltatott új adatok pontosságát ellenőriznünk kell.

 

Törlés kérése az Ön személyes adatainak tekintetében. Ez lehetővé teszi, hogy kérje azoknak a személyes adatoknak a törlését vagy eltávolítását, amelyek esetében nincs megfelelő indok a további kezelésre. Ön akkor is jogosult a személyes adatai tekintetében a törlés vagy eltávolítás kérésére, ha eredményesen gyakorolta az adatkezeléssel szembeni tiltakozás jogát (lásd lentebb), amennyiben az adatait mi esetlegesen jogszabályellenesen kezeltük, vagy a helyi jogszabályoknak való megfelelés érdekében van szükség a személyes adatok törlésére. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy előfordulhat, egyedi jogi okokból nem tudjuk teljesíteni az adattörlésre vonatkozó kérését, amiről – adott esetben – a érése időpontjában tájékoztatjuk.

 

Tiltakozás az adatkezeléssel szemben az Ön személyes adatai tekintetében, amennyiben mi jogszerű érdekre (a magunkéra vagy harmadik félére) hivatkozunk, de a konkrét helyzetben olyan körülmény merül fel, amely alapján Ön tiltakozni kíván az adatkezeléssel szemben, mivel úgy érzi, hogy az hatással van az alapvető jogaira és szabadságjogaira. Ön arra is jogosult, hogy tiltakozzon az ellen, ha személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük. Egyes esetekben előfordulhat, hogy bizonyítanunk kell, az adatait olyan jogszerűen, kötelező jelleggel kezeljük, ami az Ön jogai és szabadságjogai felett álló érdek lehet.

 

Az adatfeldolgozás korlátozásának kérése az Ön személyes adatainak tekintetében. Ez lehetővé teszi, hogy kérje a személyes adatai kezelésének a felfüggesztését az alábbi esetekben: (a) ha azt szeretné, hogy megállapítsuk az adatok pontosságát; (b) amikor az adatok általunk történő felhasználása jogszabályellenes, de azok törlését Ön nem kívánja; (c) amikor annak ellenére is meg kell őriznünk az adatokat, hogy azokra nekünk már nincs szükségünk, mert Önnek az adatokat jogi igény alapjaként, joggyakorlása érdekében vagy jogi védelem körében szükséges használnia; vagy (d) amikor Ön tiltakozik az adatainak a felhasználásával szemben, de nekünk még meg kell győződnünk róla, hogy azok felhasználására rendelkezünk-e magasabb rendű jogalappal.

 

Átadás kérése személyes adatainak tekintetében, Önnek vagy harmadik félnek. Az Ön személyes adatait strukturált, az általánosan használt, gép által olvasható formában adjuk át Önnek vagy az Ön által megjelölt harmadik személynek. Megjegyzendő, hogy ez a jog kizárólag azokra az automatikusan gyűjtött információkra vonatkozik, melyek tekintetében Ön a felhasználásba eredetileg beleegyezett az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében.

 

Beleegyezés bármikor történő visszavonása, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelését az Ön beleegyezés alapján végezzük. Ez azonban nem befolyásolja a beleegyezése visszavonása előtt végzett bármely adatkezelés törvényességét. Ha Ön belegyezését visszavonja, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek. A beleegyezésének a visszavonásakor tájékoztatni fogjuk, hogy fennáll-e ez a helyzet.

Amennyiben a fentiekben jelzett jogainak bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Rendszerinti díjmentesség

A személyes adataihoz való hozzáférést (vagy bármely más jog gyakorlását) díj nem terheli. Ugyanakkor indokolt összegű díjat számolhatunk fel, ha kérése nyilvánvalóan megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott mértékű. Esetleg ilyen körülmények között úgy is dönthetünk, hogy nem teljesítjük kérését.

 

Mire lehet szükségünk Öntől?

Előfordulhat, hogy meghatározott információkat kell kérnünk Öntől, hogy igazolhassuk személyazonosságát, továbbá biztosíthassuk a személyes adataihoz való hozzáférés jogát (esetleg bármely más jogának a gyakorlását). Ez biztonsági intézkedés annak garantálása érdekében, hogy nem adunk át olyan személynek személyes adatokat, aki nem jogosult azokra. Felvehetjük továbbá Önnel a kapcsolatot, hogy további tájékoztatást kérjünk a kérésére adott válasz felgyorsítására.

 

Válaszadási határidő

Minden indokolt kérésre igyekszünk egy hónapon belül válaszolni. Esetenként előfordulhat, hogy ez egy hónapnál hosszabb időt vesz igénybe, amennyiben a kérése különösen összetett, vagy több kérése is van. Ez esetben értesítéssel és folyamatos tájékoztatással élünk.